jan Ne lipu pi jan Nelipu pi jan [_nena_esun]
ߍ

Place Names


These suggestions are generally based on how the words are pronounced in the local language.

Continents

A continent can also be called ma suli.

ma Amelika

Americas

ma Antasika

Antarctica

ma Apika

Africa

ma Asija

Asia

ma Elopa

Europe

ma Osejanija

Oceania

Africa

ma Ankola

Angola

ma Eliteja

Eritrea

ma Isijopija

Ethiopia

ma Kamelun

Cameroon

ma Kana

Ghana

ma Kanpija

Gambia

ma Kapon

Gabon

ma Kenja

Kenya

ma Kilipasi

Kiribati

ma Kine

Guinea

ma Kinejekatolija

Equatorial Guinea

ma Kinepisa

Guinea-Bissau

ma Komo

Comoros

ma Konko

Congo

ma Kosiwa

Côte d’Ivoire

ma Lapewija

Liberia

ma Lesoto

Lesotho

ma Lipija

Libya

ma Luwanta

Rwanda

ma Malakasi

Madagascar

ma Malawi

Malawi

ma Mali

Mali

ma Malipe

Morocco

ma Masu

Egypt

ma Mosanpi

Mozambique

ma Mowisi

Mauritius

ma Mulitanija

Mauritania

ma Namipija

Namibia

ma Naselija

Nigeria

ma Nise

Niger

ma Penen

Benin

ma Posuwana

Botswana

ma Pukinapaso

Burkina Faso

ma Sanpija

Zambia

ma Santapiken

Central African Republic

ma Sasali

Algeria

ma Sate

Chad

ma Sawasi

Swaziland

ma Seneka

Senegal

ma Setapika

South Africa

ma Sijelalijon

Sierra Leone

ma Sinpapuwe

Zimbabwe

ma Sipusi

Djibouti

ma Somalija

Somalia

ma Sutan

Sudan

ma Tansanija

Tanzania

ma Toko

Togo

ma Tunisi

Tunisia

ma Ukanta

Uganda

Americas

ma Alensina

Argentina

ma Awisi

Haiti

ma Ekato

Ecuador

ma Kalalinuna

Greenland

ma Kanata

Canada

ma Katemala

Guatemala

ma Kenata

Grenada

ma Kosalika

Costa Rica

ma Kupa

Cuba

ma Mesiko

Mexico

ma Mewika

United States

ma Ontula

Honduras

ma Palakawi

Paraguay

ma Panama

Panama

ma Papeto

Barbados

ma Pasila

Brasil

ma Pawama

Bahamas

ma Pelu

Peru

ma Pemuta

Bermuda

ma Penesuwela

Venezuela

ma Sameka

Jamaica

ma Sile

Chile

ma Sinita

Trinidad and Tobago

ma Tominika

Dominican Republic

ma Ulukawi

Uruguay

Asia

ma Aja

Armenia

ma Akanisan

Afghanistan

ma Anku

South Korea

ma Ilakija

Iraq

ma Ilan

Iran

ma Intonesija

Indonesia

ma Isale

Israel

ma Jamanija

Yemen

ma Kanpusi

Cambodia

ma Katelo

Georgia

ma Kuli

Kurdistan

ma Kusala

Gujarat

ma Kuwasi

Kuwait

ma Lanka

Sri Lanka

ma Losi

Russia

ma Lunpan

Lebanon

ma Malasija

Malaysia

ma Masu

Egypt

ma Mijama

Myanmar

ma Nijon

Japan

ma Pakisan

Pakistan

ma Palani

Bahrain

ma Palata

India

ma Panla

Bangladesh

ma Pilipina

Philippines

ma Pilisin

Palestine

ma Po

Tibet

ma Sawusi

Saudi Arabia

ma Sonko

China

ma Sulija

Syria

ma Tawi

Thailand

ma Tuki

Turkey

ma Uman

Oman

ma Utun

Jordan

ma Wije

Vietnam

Europe

ma Alan

Ireland

ma Antola

Andorra

ma Elena

Greece

ma Epanja

Spain

ma Esalasi

Austria

ma Esi

Estonia

ma Esuka

Basque Country

ma Inli

England

ma Isilan

Iceland

ma Italija

Italy

ma Juke

United Kingdom

ma Kalalinuna

Greenland

ma Kanse

France

ma Katala

Catalan Countries

ma Katelo

Georgia

ma Kinla

Wales

ma Kiposi

Cyprus

ma Lawi

Latvia

ma Lijatuwa

Lithuania

ma Lisensan

Liechtenstein

ma Lomani

Romania

ma Losi

Russia

ma Lowasi

Croatia

ma Lowenki

Slovakia

ma Lowensina

Slovenia

ma Lusepu

Luxembourg

ma Maketonija

Macedonia

ma Mosijo

Hungary

ma Motowa

Moldova

ma Netelan

Netherlands

ma Nosiki

Norway

ma Pelalusi

Belarus

ma Pesije

Belgium

ma Peson

Brittany

ma Pokasi

Bulgaria

ma Posan

Bosnia

ma Posuka

Poland

ma Potuke

Portugal

ma Samalino

San Marino

ma Seki

Czech Republic

ma Sipe

Albania

ma Sopisi

Serbia

ma Sukosi

Scotland

ma Sumi

Finland

ma Suwasi

Switzerland

ma Tansi

Denmark

ma Tosi

Germany

ma Tuki

Turkey

ma Ukawina

Ukraine

ma Wasikano

Vatican

ma Wensa

Sweden

Oceania

ma Intonesija

Indonesia

ma Nusilan

New Zealand

ma Oselija

Australia

ma Papuwanijukini

Papua New Guinea

ma Pisi

Fiji

ma Samowa

Samoa

ma Tona

Tonga

ma Tuwalu

Tuvalu

ma Wanuwatu

Vanuatu


Language Names


toki Alapi

Arabic

toki Apikan

Afrikaans

toki Awasa

Hausa

toki Awisi

Haitian Creole

toki Elena

Greek

toki Epanja

Spanish

toki Esi

Estonian

toki Esuka

Basque

toki Inli

English

toki Insi

Hindi

toki Intonesija

Indonesian

toki Inu

Inuit languages

toki Ipo

Igbo

toki Isilan

Icelandic

toki Italija

Italian

toki Iwisi

Hebrew

toki Jolupa

Yoruba

toki Kalike

Scottish Gaelic

toki Kanse

French

toki Kantun

Cantonese

toki Kinla

Welsh

toki Lasina

Latin

toki Lomani

Romanian

toki Losi

Russian

toki Lowasi

Croatian

toki Mosijo

Hungarian

toki Netelan

Dutch

toki Nijon

Japanese

toki Nosiki

Norwegian (Bokmål)

toki Nosiki sin

Norwegian Nynorsk

toki Panla

Bengali

toki Peson

Breton

toki Pokasi

Bulgarian

toki Posan

Bosnian

toki Potuke

Portuguese

toki Sameka

Jamaican Patois

toki Seki

Czech

toki Sesi

Tsez

toki Sikipe

Albanian

toki Sonko

Chinese

toki Sopisi

Serbian

toki Sumi

Finnish

toki Tansi

Danish

toki Topisin

Tok Pisin

toki Tosi

German

Sign Languages

The linguistic publication Ethnologue lists 121 Deaf sign languages used worldwide. To name a sign language in Toki Pona, simply add the country or region name after toki luka (hand language). Here is an incomplete list:

toki luka Kanse

French Sign Language

toki luka Kepeka

Quebec Sign Language

toki luka Mewika

American Sign Language

toki luka Oselija

Australian Sign Language

toki luka Piten

British Sign Language

toki luka Sonko

Chinese Sign Language

toki luka Tosi

German Sign Language

toki Inli luka

Manually Coded English

Constructed Languages

Of course, Toki Pona is not the only constructed language. Other creations include:

toki Apiwili

Afrihili

toki Epelanto

Esperanto

toki Inli pona

Basic English

toki Inota

Lingua Ignota

toki Intelinwa

Interlingua

toki Ito

Ido

toki Kuwenja

Quenya

toki Latan

Láadan

toki Losupan

Lojban

toki Mansi

Mänti

toki Nawi

Na’vi

toki Olapi

Volapük

toki Palepelen

Baôleybelen

toki Pasiki

Fyksian

toki pona

toki pona

toki Selen

Seren

toki Semisi

Semitish

toki Sinan

Klingon

toki Sintalin

Sindarin

toki sitelen Anlasi

Unker Non-Linear Writing System

toki sitelen Pisinpo

Blissymbols

toki Soleso

Solresol

toki Soma

Somish

toki Tolome

Traumae

toki Tosulaki

Dothraki